Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zmiana planów zagospodarowania przestrzennego w Piechocicach, Rączce i Puszynie

Szanowni Państwo,

przystępujemy do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Piechocice, Rączka i Puszyna. Wszystkich, którzy planują realizację przedsięwzięć,  inwestycji w tych miejscowościach zachęcamy do składania swoich wniosków do przedmiotowych planów. Jednocześnie przypominamy, że plan zagospodarowania przestrzennego to dokument strategiczny określający możliwości min. zabudowy na danym terenie, a jego uchwalenie jest procesem bardzo czasochłonnym i wymaga wysokich nakładów finansowych w związku z czym prosimy o rozpowszechnianie informacji o ich sporządzaniu i zgłaszanie wszelkich uwag.

O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA KORFANTOWA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Piechocice oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko

O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA KORFANTOWA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Korfantów oraz części gruntów wsi Rączka oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko

O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA KORFANTOWA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Puszyna oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko

Wersja XML