Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o odśnieżaniu chodników

OGŁOSZENIE

Przypominam, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008) na właścicielach i zarządcach nieruchomości spoczywa obowiązek systematycznego uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości.

W związku z panującymi aktualnie warunkami pogodowymi, proszę o systematyczne oczyszczanie i udrożnianie chodników przy nieruchomościach stanowiących własność lub zarządzanych przez Państwa.

Na podstawie art. 10 ust. 2 i 2a w/w ustawy, kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1, oraz kto nie wykonuje obowiązków określonych w regulaminie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Korfantów podlega karze grzywny.


BURMISTRZ
Zdzisław Martyna

Wersja XML