Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wichury - zasady postępowania

WICHURY

Mówiąc o porywistych wiatrach, klasyfikuje się je częściej nie wg prędkości z jaką przemieszczają się masy powietrza, lecz ze względu na rozmiar szkód jakie mogą wyrządzić. Wichura – wiatr o prędkości do 88 km/h jest zdolny łamać drzewa, zrywać dachówki i uszkadzać budynki. Silna wichura, czyli wiatr wiejący do 102 km/h może zrywać dachy, wyrywać drzewa z korzeniami czy łamać słupy energetyczne. Natomiast przy             wietrze powyżej 103 km/h, należy się liczyć z zagrożeniem życia.

OCHORNA PRZED…

 

.

PODCZAS…

 Jeżeli służby ratownicze zalecają ewakuację:

 

PO…

 

O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi informuj    służby dyżurne:

    Straży Pożarnej – 998

    Policji – 997

    Pogotowie Ratunkowe - 999

    Pogotowie energetyczne – 991  

 

Wersja XML