Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zmiany w sposobie segregacji odpadów

PDFUlotka - jak prawidłowo segregować odpady

Aktualne uwarunkowania od 1 stycznia 2018 r.

 1. Odbierającym odpady komunalne z terenu gminy Korfantów jest EKOM Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 32 w Nysie.
 2. Umowa ryczałtowa została zawarta na lata 2018 – 2020.
 3. Wartość zadania objętego umową ogółem: 3.446.071,00 zł brutto.
 4. Sposób selektywnego zbierania odpadów komunalnych:
 1. Odpady selektywnie zbierane u źródła (w gospodarstwach domowych oraz nieruchomościach nie zamieszkałych) z podziałem na następujące frakcje:

Ogólnodostępne dzwony na szkło pozostaną w miejscowościach.

                       Na chwilę obecną pojemniki w kolorze żółtym (np. żółta klapa) pozostawione będą na nieruchomościach i należy do nich wrzucać tylko metale oraz tworzywa sztuczne (odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe).

 

            Ponadto zgodnie z podpisaną umową 2 razy do roku prowadzone będą akcyjne zbiórki wielkogabarytów.

            EKOM ma również obowiązek prowadzenia kampanii edukacyjno-informacyjnej na terenie gminy Korfantów poprzez druk i dostarczanie ulotek, plakatów w zakresie selektywnego zbierania odpadów oraz przeprowadzenie kampanii edukacyjnej w 5 placówkach oświatowych (2 razy do roku w każdej).

 

Opracował:

Piotr Wójcik

stanowisko ds. ekologii

Wydział Gospodarki, Ekologii i Nieruchomości

Urzędu Miejskiego w Korfantowie

Korfantów 17 stycznia 2018 r.

Wersja XML