Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gminny Konkurs Ekologiczny „Z ekologią za pan brat”

13 listopada 2017 roku odbył się Gminny Konkurs Ekologiczny „Z ekologią za pan brat”. Organizatorami i sponsorami nagród byli: Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Opolu Koło Korfantów oraz Urząd Miejski w  Korfantowie.

Uczniowie klas IV-VI rozwiązywali test ekologiczny składający się z 28 pytań.

Konkurs miał na celu uwrażliwienie dzieci na piękno otaczającej nas przyrody, zwrócenie uwagi na konieczność dbania o środowisko naturalne oraz popularyzację wiedzy na temat ekologii i ochrony środowiska.

Uczeń klasy IV Jakub Wencel, uczennica klasy V Agnieszka Raczek i uczeń klasy VI Michał Lisson uzyskali taki sam wynik zdobywając 21 punktów, czyli 75%. Zdobyli ex aequo pierwsze miejsce. Laureaci konkursu otrzymali piękne medale, dyplomy i nagrody rzeczowe.

 

 

Wersja XML