Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Borek

„Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Borek”.

Adres: Borek nr 54, 48-317 Korfantów.

Wykonawcy generalni:

 

Kierownicy budowy:

Nadzór inwestorski:

 

W wyniku realizacji prac budowlanych związanych z ww. zadaniem inwestycyjnym wykonano:

Roboty rozpoczęto dnia: 22 listopada 2016 roku 

Roboty zakończono: 5 maja 2020 roku

Ostateczna wartość robót zadania: 475 625,93 zł

 

 

 

Wersja XML