Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebudowa przystanku komunikacji publicznej

Brak opisu obrazka Dnia 22.11.2004r. rozpoczęto inwestycję pn: "Przebudowa z rozbudową istniejącego przystanku komunikacji publicznej z przystosowaniem  na punkt informacji turystycznej w miejscowości Korfantów ul.Pl. Wolności - I ETAP" Spośród złożonych ofert wyłoniono Firmę "BARTON" Henryk Barton ul. Prusa 14, 48-250 Głogówek., z którą zawarto umowę w dniu 12.11.2004r.
Wartość robót brutto 155.345,41 zł.


Zakres robót:

 1. Roboty rozbiórkowe;
 2. Roboty stanu surowego;
  • roboty ziemne; 
  • roboty fundamentowe;
  • roboty izolacyjne murów, fundamentów nowych i istniejących;
  • roboty murowe przyziemia i słupów;
  • stopy;
  • dach konstrukcja, pokrycie, obróbki i rynny;
 3. Ogrodzenie;
 4. Schody i pochylnie;
 5. Roboty przy tarasie budynku;
 6. Kanalizacja deszczowa;
    
  • roboty ziemne instalacji kanalizacji deszczowej;
  • roboty montażowe kanalizacji deszczowej;
 7. Roboty rozbiórkowe instalacji elektrycznej.
Ogólne dane techniczne obiektu: Zamówiono również stolarkę okienną i drzwiową zewnętrzną, której montaż planowany jest w marcu 2005 roku.
Wersja XML