Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pierwsza POMOC

Niecodzienne wydarzenie odbyło się niedziele popołudnie w Puszynie. Na zaproszenie  Pani Sołtys Danuty Kmiecik w miejscowości odbył się Kurs pierwszej pomocy, który został  przeprowadzony przez Pana Michała Śliwę i Pana Marcina Kurowskiego  z Zespołu Ratownictwa Medycznego Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Opolu.  Ratownicy udzielili przeszkolenia dla dzieci i młodzieży w ramach pierwszej pomocy. Poinstruowali  jak mamy się zachować w przypadku świadków wypadku, zdarzenia  i jak pomóc potrzebującemu   w razie zawału, udaru, cukrzycy, padaczki.

 

 

Wersja XML