Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania na realizację zadania pn.: "Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Borek"

Zawiadamia się o unieważnieniu postępowania na realizację zadnia pn.: "Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Borek" z uwagi na fakt, iż w odpowiedzi na zaproszenie do złożenia ofert do tut. Urzędu nie wpłyneła żadna oferta.

Wersja XML