Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebudowa drogi wiejskiej do osiedla mieszkaniowego w miejscowości Puszyna

W dniu 27.07.2017 r. zawarto umowę z firmą PLUSPOL – BUDOWA Robert Machnik, Krystyna Sdzuj s.c. ul. Bolesława Kośnego 2, 46-080 Chróścice na wykonanie przebudowy odcinka drogi wiejskiej do osiedla mieszkaniowego w miejscowości Puszyna na odcinku o długości ok. 130mb.

Zakres prac obejmuje:

Wartość robót budowlanych: 114.320,33 zł  

 

Dnia 5 października 2017 r. zakończono realizację II etapu zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi wiejskiej do osiedla mieszkaniowego w miejscowości Puszyna” 

W ramach zadania wykonano przebudowę nawierzchni drogi wiejskiej o nawierzchni mineralno bitumicznej,  dł. 135mb i szerokości 3,5m

Wykonawcą robót budowlanych była firma PLUSPOL – BUDOWA Robert Machnik, Krystyna Sdzuj s.c. ul. Bolesława Kośnego 2, 46-080 Chróścice

Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pełniła firma

INNTEST – usługi w budownictwie, Osiedle 30-lecia 5/73, 47-303 Krapkowice

Wartość zadania brutto 118.220,33zł.

Wersja XML