Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

„BUDUJEMY SPORTOWĄ POLSKĘ”

Gmina Korfantów jako jedna z nielicznych gmin województwa opolskiego uczestniczy w programie „Budujemy Sportową Polskę”.

Jest to ogólnopolski program realizowany wspólnie przez Klub Sportowa Polska, samorządy i partnerów społecznych. Samorządy, przystępując do programu deklarują, że ich celem jest stworzenie równego i powszechnego dostępu do nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury sportowej, zmiana jakości życia całego społeczeństwa, wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w uprawianiu sportu, likwidowanie podziału na lepszych i gorszych, a przez to zbudowanie warunków i szans dla przyszłych sukcesów polskich sportowców.

W przewodniku po sportowej Polsce w województwie opolskim zostały wymienione jeszcze następujące miejscowości:

Jesteśmy dumni, że na terenie Gminy mamy doskonałą infrastrukturę sportowo-rekreacyjną i stawiamy duży „nacisk” na rozwój sportu i rekreacji. Wszystkim, którzy przyczynili się do wspierania programu „Budujemy Sportową Polskę” – serdecznie dziękujemy !!!

Wersja XML