Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Remont chodnika w Ścinawie Małej

Korfantów, dnia 27.11.2006r.

Na terenie miejscowości Ścinawa Mała-Rynek trwają prace remontowe chodnika o łącznej powierzchni 446,50 m2 w ciągu drogi powiatowej nr 1205 Biała-Węża na odcinku od skrzyżowania z ul. Niemodlińską do mostu na rzece Ścinawa Niemodlińska. Inwestorem tego zadania jest Zarząd Dróg Powiatowych w Nysie.Ustalony w przetargu szacunkowy koszt realizacji zadania wyniesie 55.548,94 zł. Współudział fiansowy gminy Korfantów to 20 tyś. zł.

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Wersja XML