Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

„Na ryby…, a może i…”

Z przyjemnością informujemy, że dnia 12 kwietnia br. została zawarta umowa z Polskim Związkiem Wędkarskim, Okręg Opolski, ul. Malczewskiego 1, Koło nr 30 w Korfantowie, ul. Prudnicka 23 a, 48 – 317 Korfantów na realizację zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego na 2017 rok.

Realizacja zadania publicznego będzie obejmować:

 1. Prowadzenie racjonalnej gospodarki wodnej poprzez odbudowę struktury populacji, zdegradowanej przez kłusownictwo  i złą jakość wody rzeki Ścinawa Niemodlińska oraz jej zarybianie.
 2. Podnoszenie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców Gminy Korfantów poprzez pokaz zarybiania i metod wędkowania oraz organizację konkursu plastycznego o tematyce ekologicznej dla dzieci.
 3. Współdziałanie z lokalnymi władzami samorządowymi w zakresie ochrony wód przed zanieczyszczeniami.
 4. Zwalczanie kłusownictwa rybackiego.

Kwota przyznanej dotacji wynosi 5 000,00 zł.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom, życząc sukcesów w trakcie realizacji zadania.

IMG_0604.jpeg IMG_0605.jpeg IMG_0606.jpeg

BK/JG

Wersja XML