Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Harmonogram wykonania umowy

Otwarcie ofert na realizacje projektu:

19 listopad 2005 godz. 10.30 . Wartość ofert wg. zestawienia.

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena oferty

Termin wykonania

1

Siemens Sp.z o.o

Siemens Business Services

03-821 Warszawa

ul. Żupnicza 11

13 771 305,97

30 VI 2006

2

Konsorcjum firm Unizeto Technologies S.A i

Winuel S.A.

70-486 Szczecin

ul. Królowej Korony Polskiej 21

17 048 265,36

30 VI 2006

3

Konsorcjum firm

Computerland S.A. i

Projekty Bankowe POLSOFT

02-486 Warszawa

Al. Jerozolimskie 180

20 162 692,82

30 VI 2006

Wybór najkorzystniejszej oferty:

25 listopad 2005 zakończenie prac Komisji przetargowej ogłoszenie wyboru najkorzystniejszej oferty tj. Oferty firmy:
Siemens Sp.z o.o Siemens Business Services
03-821 Warszawa ul. Żupnicza 11

Podpisanie umowy na realizację projektu:

 

14 grudzień 2005 zaproszenie wykonawcy do podpisania umowy i podpisanie umowy nr 4/2005 z wykonawcą firmą:

Siemens Sp.z o.o Siemens Business Services
03-821 Warszawa ul. Żupnicza 11

 

Harmonogram wykonania umowy.

Data zakończenie

Element projektu / kamień milowy

30 stycznia 2006

Zakończenie budowy sieci LAN wraz z podłączeniem infomatów i zapewnieniem dostępu do internetu

30 stycznia 2006

Zakończenie dostawy, instalacji i konfiguracji komputerów PC

30 marca 2006

Zakończenie dostawy, instalacji i konfiguracji serwerów

30 marca 2006

Zakończenie dostawy, instalacji i konfiguracji pozostałego sprzętu

30 marca 2006

Zakończenie dostawy, instalacji i konfiguracji podpisu cyfrowego wraz z wymaganą infrastrukturą

30 kwietnia 2006

Zakończenie wdrożeń pilotażowych:

W gminie do 50 stanowisk

W gminie powyżej 50 stanowisk

W starostwie powiatowym

30 czerwca 2006

Zakończenie wszystkich wdrożeń

30 czerwca 2006

Zakończenie projektu

Harmonogram wykonania umowy po podjęciu Uchwały nr 7 Komitetu Projektu z dnia 23 maja 2006r.

31 lipca 2006 Zakończenie fazy instalacji infrastruktury
-  Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego z wyłączeniem serwerów (komputery PC, skanery, zestawy do znakowania dokumentów)
-   Budowa i rozbudowa sieci LAN (instalacje pasywne, dostawa i konfiguracja urządzeń aktywnych)
-   Instalacja i uruchomienie infomatów
31 października 2006 Zakończenie fazy wdrożenia systemu
-   Dostawa zestawów do podpisu cyfrowego
-   Dostawa i instalacja serwerów
-   Przeprowadzenie wdrożeń pilotażowych
-   Przeprowadzenie szkoleń
-   Przeprowadzenie pozostałych wdrożeń
-   Uruchomienie łączy internetowych
13 listopada 2006 Zamknięcie projektu
-   Podpisanie protokołów
-   Usunięcie ewentualnych rozbieżności
Wersja XML