Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dotacje dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej

Powiat Kluczborski/Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości realizuje w ramach Działania 7.3
Zakładanie działalności gospodarczej, Osi priorytetowej VII Konkurencyjny Rynek Pracy
RPO WO 2014-2020 projekt pn. „Dotacja-Firma-Sukces. Wsparcie dla przedsiębiorczych!”.

Projekt skierowany jest do osób zamieszkałych na terenie województwa opolskiego,
które ukończyły 30 rok życia, bezrobotnych, poszukujących pracy lub nieaktywnych zawodowo/biernych zawodowo, zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą.

Rekrutacja do projektu trwa od 07.02.2017r. do 21.02.2017r.
Szczegółowe informacje: http://www.inkubatorkluczbork.pl/1/strona-glowna.html

 

Kontakt:

Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości

ul. Sienkiewicza 22, 46-200 Kluczbork

tel. 77 412 91 13

e-mail: biuroprojektu.inkubator@gmail.com

Wersja XML