Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nowe przepisy dotyczące wycinki drzew lub krzewów

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące ochrony terenów zieleni i zadrzewień. Zgodnie z nowymi przepisami w przypadku drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej – nie jest już konieczne uzyskanie zezwolenia. Co ważne bez zezwolenia można usuwać drzewa lub krzewy w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego. Według przepisów obowiązujących do końca 2016 r., właściciel nieruchomości musiał uzyskać w gminie zgodę na usunięcie drzew lub krzewów.

Obecnie po zmianie przepisów wszystkie drzewa oraz krzewy na terenie swojej posesji, bez względu na ich rozmiar i wiek, właściciel nieruchomości może usuwać bez zezwolenia.

        Obowiązek uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów został nadal utrzymany dla osób prawnych (np. firm, wspólnot mieszkaniowych), oraz gdy usuwanie wiąże się z prowadzeniem działalności gospodarczej – jednakże z kilkoma wyjątkami. Osoby prawne bez zezwolenia mogą usuwać drzewa, których obwód, mierzony na wysokości 130 cm od ziemi, nie przekracza:

 

         Należy podkreślić, że zmiany dotyczą również zwolnienia z obowiązku uzyskania przez osoby prawne zezwolenia na usunięcie krzewów rosnących w skupisku o powierzchni do 25 m2 – bez względu na ich wiek.

Wersja XML