Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykonanie przyłącza wodociągowego na terenie boiska w Rynarcicach

W miesiącu wrześniu 2016 roku na terenie boisk sportowych w miejscowości Rynarcice zakończono budowę przyłącza wodociągowego Ø 40 długości 30 mb oraz montaż prefabrykowanego żelbetowego zbiornika na ścieki sanitarne o pojemności 10 m3. Inwestycję w części zrealizowano w ramach zadania pn. „Uzbrojenie terenu pod świetlicę wiejską na boisku sportowym w Rynarcicach”.

Wykonawcą robót był Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie ul. Powstańców Śląskich 8.

Koszt realizacji zadania wyniósł brutto 12.740,00 zł w tym 9.367,59 zł ze środków funduszu sołeckiego.

 

 

Wersja XML