Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebudowa nawierzchni drogi ul. Bolesława Prusa w Korfantowie

19 października 2016 zakończono przebudowę nawierzchni drogi ul. Bolesława Prusa w Korfantowie. Wykonawcą robót był Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie ul. Powstańców Śląskich 8.

Zakres rzeczowy robót obejmował  wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na pow. ok. 460 m² wraz z wykonaniem liniowego odwodnienia na połączeniu z ul. Marii Konopnickiej oraz ułożeniem rur osłonowych pod instalacje oświetlenia.

Koszt całkowity realizacji zadania wyniósł brutto 62.607,87 zł.

 

 

Wersja XML