Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa odcinka sieci wodociągowej w Puszynie

W miesiącu sierpniu 2016 roku w miejscowości Puszyna zakończono budowę odcinka sieci wodociągowej. Wykonawcą robót był Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie ul. Powstańców Śląskich 8.

Zakres rzeczowy robót obejmował budowę odcinka sieci wodociągowej długości 148,75 mb Ø 90 PVC zakończonej hydrantem podziemnym.

Koszt całkowity realizacji zadania wyniósł brutto 18 286,40 zł.

Przed rozpoczęciem budowy

DSC07266.jpeg   DSC07271.jpeg   DSC07275.jpeg   DSC07294.jpeg

Po zakończeniu budowy

DSC07450.jpeg   DSC07452.jpeg   DSC07454.jpeg   DSC07458.jpeg   DSC07463.jpeg   DSC07468.jpeg   DSC07486.jpeg   DSC07489.jpeg  

Wersja XML