Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Inforamacja dla mieszkańców

Informuję, że sprawy z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi do tej pory załatwiane w Urzędzie Miejskim w Korfantowie Rynek 4 pokój nr 9 (tj. składanie deklaracji, zmian oraz korekt, sprawy dot. pojemników, odbioru odpadów itp.) z dniem 1 września 2016 roku przechodzą do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie  na ul. Powstańców Śląskich 8. W kasie ZGKIM będzie również istniała możliwość uregulowania należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przypominam, że za płatności dokonywane w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz w Urzędzie Miejskim w Korfantowie mieszkańcy nie ponoszą dodatkowych opłat z tytułu prowizji.

 

/-/ Burmistrz Korfantowa

Wersja XML