Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przystanki autobusowe w Gminie Korfantów

Korfantów dn. 30.11.2005r

Informacja dotycząca stanu ilościowego przystanków autobusowych na terenie gminy Korfantów

1. Na terenie gminy Korfantów usytuowanych jest 29 wiat przystankowych autobusowych w tym 9 murowanych oraz 20 o konstrukcji metalowej. Szczegółowe zestawienie w rozbiciu na miejscowości podano poniżej.

L.p.

Miejscowość

Ilość wiat przystankowych autobusowych

 

 

 

Murowanych

Metalowych

Razem

1

Borek

1

0

1

2

Gryżów

2

0

2

3

Jegielnica

0

1

( dł. 4m, montaż 2002rok)

1

4

Korfantów ul. Niemodlińska

0

1

(dł.3m z gablotą montaż 1999 rok)

1

5

Kuropas

0

1

(dł.3m, montaż 1997rok)

1

6

Kuźnica Ligocka

1

2

(dł.4m, montaż 1999rok i dł.3m z gablotą montaż 2002rok )

3

7

Myszowice

0

1

( dł. 4m, montaż 2000rok)

1

8

Niesiebędowice

0

1

( dł. 4m, montaż 2000rok)

1

9

Piechocice

0

1

( dł. 3m, montaż 2001rok)

1

10

Pleśnica

0

1

( dł. 3m, montaż 2002rok)

1

11

Przechód

0

1

(dł.4m z gablotą montaż 2003 rok)

1

12

Przydroże Małe

0

2

(dł.4m, montaż 1999rok i dł.3m montaż 2002rok )

2

13

Przydroże Wielkie

1

1

( dł. 4m z gablotą montaż 2003rok)

2

14

Puszyna

0

1

( dł. 4m, montaż 2000rok)

1

15

Rączka

1

0

1

16

Rynarcice

0

1

( dł. 4m, montaż 1998rok)

1

17

Rzymkowice

0

1

( dł. 4m, montaż 1998rok)

1

18

Stara Jamka

0

1

( dł. 4m z gablotą, montaż 1998rok)

1

19

Ścinawa Mała

0

1

( dł. 6m montaż 1998rok)

1

20

Ścinawa Nyska

1

0

1

21

Węża

0

1

( dł. 4m, montaż 1996rok)

1

22

Wielkie Łąki

1

0

1

23

Włodary

1

0

1

24

Włostowa

0

1

( dł. 4m, montaż 2001rok)

1

RAZEM

9

20

29

W okresie od 1996r do 2005r przeprowadzono wymianę istniejących starych wiat przystankowych autobusowych na przystanki autobusowe o konstrukcji metalowej w ilości 20 szt i wydatkowano na ten cel około 171.281zł w tym zatoka autobusowa na ul. Niemodlińskiej w Korfantowie około 23.678zł. 

2. Jednocześnie zlokalizowane jest 8 miejsc przystankowych “na żądanie” bez wiat przystankowych w następujących miejscowościach:

 

 

L.p.

Miejscowość

Lokalizacja miejsc przystankowych “na żądanie” bez wiat przystankowych

ilość

 

Przechód

Przy wyjeździe w kierunku Sowina

1

 

Stara Jamka

Przysiółek Dobrzyków

1

 

Ścinawa Mała

Ul. Niemodlińska, przy wjeździe od strony Korfantowa

1

 

Ścinawa Nyska

Obok kościoła

1

 

Węża

Przy trasie Sudeckiej

1

 

Wielkie Łąki

Przysiółek Ferdynandka

1

 

Włodary

Ul. Leśna obok świetlicy

1

 

Włostowa

Przysiółek Wojstrasz

1

RAZEM

8

3. Szacunkowe koszty zakupu przystanku autobusowego metalowego z jego dowozem do Korfantowa oraz jego montaż przedstawiają się następująco:

 • wiata przystankowa szerokości 3 m - około 4.800zł
 • wiata przystankowa szerokości 4 m - około 5.900zł
 • transport wiat przystankowych - około 420zł
 • gablota reklamowa - około 2.800zł
 • montaż z wykonaniem podłoża z kostki betonowej – około 1400zł  

4. W 2006r proponuje się przeprowadzić wymianę przystanków w miejscowościach Rączka i Borek.

Wersja XML