Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa odcinka sieci wodociągowej tranzytowej Puszyna - Przydroże Małe

Rozpoczęto prace związane z budową odcinka sieci wodociągowej tranzytowej ø 160 PVC Puszyna - Przydroże Małe o długości ponad 4730 mb.

Tranzyt stworzy możliwość likwidacji istniejącej stacji uzdatniania wody w Przydrożu Małym i tym samym zapewni oszczędności w produkcji wody. Budowa tranzytu wiąże się również z inwestycją wykonania nowego odwiertu studziennego na Stacji Uzdatniania Wody w Korfantowie. Aktualnie trwa uzbrojenie studni. Ze stacji w Korfantowie zasili się wszystkie te wodociągi, które były obsługiwane przez likwidowany SUW Przydroże Małe. Stacja w Przydrożu Małym jest w znacznej mierze wyeksploatowana i niezasadna byłaby jej modernizacja.

Wykonawca wodociągu jest zakład budżetowy – ZGKiM, gminny administrator sieci wodociągowej.

W trakcie prac budowlanych wykonawców spotkała mała niespodzianka, wydobyli oni prawdopodobnie jeden z największych kamieni na terenie gminy.

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Wersja XML