Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konferencja na temat „Promocja Honorowego Krwiodawstwa”

W dniach 13-14 maja 2016 roku w Turawie odbyła się z udziałem przedstawicieli Klubów Honorowych Dawców Krwi PCK konferencja na temat „Promocja Honorowego Krwiodawstwa”.
Przez Panią Iwonę Rajca-Biernacką została podsumowana działalność Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu w 2015 roku. Natomiast Pani Danuta Filipczuk podsumowała działalność honorowego krwiodawstwa w Opolskim Oddziale Okręgowym PCK w Opolu. Przedstawiono również działania związane z realizacją programu „Samowystarczalność Rzeczypospolitej polskiej w krew i jej składniki na lata 2015 -2020”. Wszyscy uczestnicy zostali z zapoznani z zasadami udzielania pierwszej pomocy – resuscytacja krążeniowo – oddechowa z użyciem automatycznego defibrylatora zewnętrznego.

Wersja XML