Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości

B U R M I S T R Z     K O R F A N T O W A

informuje o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej szkoły podstawowej
we Włostowej

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość zabudowana budynkiem użytkowym byłej szkoły podstawowej wraz z budynkami gospodarczymi.

Nieruchomość położona jest w środkowej części miejscowości wraz z dostępem do infrastruktury technicznej.

W planie zagospodarowania przestrzennego gminy Korfantów oznaczona – 3 UPo – usługi publiczne – oświaty.


W skład nieruchomości wchodzą:

- Budynek szkoły – pow. użytkowa –232,65 m2 - składający się z:

- Budynek gospodarczy o pow. użytk. 68,82 m2

Działka oznaczona w ewidencji gruntów Nr 419/3 o pow. 0,2583 ha,
dla której jest prowadzona księga wieczysta Nr 42188.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki, Ekologii i Nieruchomości Korfantów ul. Rynek 4
tel. 077 4343820.

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Wersja XML