Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

„Arboretum i Ekoosiedla”

Miło nam jest poinformować, że otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego na 2016 rok został rozstrzygnięty. W wyniku rozpatrzenia ofert na realizację w/w zadania została wybrana oferta Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Włodary „Villa Vlokmari”, ul. Leśna 1A, 48-317 Korfantów.

Zgodnie z ofertą będą realizowane działania mające na celu promocję czystego środowiska, edukację ekologiczną poprzez organizowanie odczytów, prelekcji i szkoleń, imprez angażujących dzieci w działania proekologiczne, walka ze zjawiskami zaśmiecania, opieka nad zwierzętami leśnymi i ich ochrona, wspieranie akcji zalesień, a w szczególności:

  1. Wyjazd uczestników do arboretum w Wojsławicach.
  2. Poznanie budowy „Ekoosiedli” pod nadzorem osoby mającej odpowiednią wiedzę i doświadczenie, podstawowych zasad kształtowania miejsc i terenów wiejskich w zgodzie z istniejącą zabudową i lokalną specyfiką krajobrazu.

Kwota przyznanej dotacji wynosi 5 000,00 zł.

Gratulujemy zwycięzcom i życzymy sukcesów w trakcie realizacji zadania.

JG/JG

Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka

Wersja XML