Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nabór wniosków na zakładanie działalności gospodarczej w ramach RPO WO 2014-2020

Na stronie Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódzkiego Opolskiego na lata 2014-2020 Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi priorytetowej VII Konkurencyjny rynek pracy - ogłosił I nabór wniosków o dofinansowanie projektów określonych dla Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej. Planowana data naboru od 2016-05-12 do 2016-05-19. Szczegółowe informacje znajdziesz tutaj: http://rpo.opolskie.pl/?p=15921

Wersja XML