Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sołectwa określają kierunki swojego rozwoju

Sołectwa naszej gminy rozpoczynają prace nad tworzeniem Planów Rozwoju Wsi. Pierwszym sołectwem, które podjęło próbę zaangażowania się w prace na takim Planem jest Kuropas.
W dniu 29 września część mieszkańców zaangażowanych w prace nad Planem przeprowadziła konsultacje swojego projektu z Burmistrzem Korfantowa. Plan zawiera zarys historyczny wsi, opis sytuacji społeczno – gospodarczej i co najważniejsze ocenę słabych i mocnych stron wsi. Integralną częścią Planu jest zadeklarowanie kierunków rozwoju wsi oraz ustalenie wstępnych projektów, które mieszkańcy będą realizować w swojej wsi. Gotowy Plan będzie wymagał tylko zatwierdzenia przez zebranie wiejskie.

Wersja XML