Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Korfantowie wykonawcą zadania publicznego!

Miło nam jest poinformować, że otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na 2016 rok został rozstrzygnięty.

W ramach otwartego konkursu została złożona jedna oferta, która spełniła wymogi formalno - prawne. W wyniku rozpatrzenia oferty na realizację w/w zadania została wybrana oferta Gminnego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Korfantowie, ul. Rynek 10, 48-317 Korfantów.

Kwota przyznanej dotacji wynosi 65 000,00 zł.

Życzymy sukcesów w trakcie realizacji zadania!

DSC05473.jpeg DSC05474.jpeg DSC05476.jpeg DSC05477.jpeg 

JW/JG

Wersja XML