Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przejrzysta Polska - zrealizowano kolejne zadania.

Zrealizowano kolejne dwa zadania wynikające z programu „Przejrzysta Polska”, tj. zadanie 5.1 WPROWADZENIE PROCEDURY NABORU NA KAŻDY WAKAT W URZĘDZIE oraz zadanie 3.2 STWORZENIE ``MAPY AKTYWNOŚCI`` ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I INICJATYW NA TERENIE GMINY. W ramach pierwszego z zadań wprowadzone zostały Zarządzeniem Burmistrza Korfantowa dwie procedury: procedura naboru na stanowiska kierownicze w Urzędzie Miejskim w Korfantowie oraz procedura naboru na pozostałe stanowiska urzędnicze (niekierownicze) w Urzędzie Miejskim w Korfantowie. Natomiast drugie z zadań – „mapa aktywności” – jest wykazem organizacji pozarządowych działających na terenie naszej gminy, dzięki której mieszkańcy dowiedzą się jakie organizacje działają i czym się zajmują, jakie zadania gminne realizują lub mogą realizować. Więcej informacji uzyskacie Państwo w zakładce Przejrzysta Gmina – WDROŻONE ZADANIA.   

Wersja XML