Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej i kosztowej termomodernizacji oraz modernizacji instalacji centralnego ogrzewania budynku Przedszkola w Ścinawie Nyskiej”.

Działając w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, Gmina Korfantów informuje, że do realizacji zadania pn.; „Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej i kosztowej termomodernizacji oraz modernizacji instalacji centralnego ogrzewania budynku Przedszkola w Ścinawie Nyskiej”  wybrana została oferta firmy Autorska Pracownia Projektowa: „ARCH STUDIO”, 45-064 Opole, ul. Kołłątaja 11/63 z wartością cenową brutto 17.466,00 zł.

Wersja XML