Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania pn. „Usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych..."

Gmina Korfantów informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. „Usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających w nieruchomościach na terenie Gminy Korfantów”, po ponownie przeprowadzonej ocenie ofert, do realizacji wybrano ofertę firmy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EKOM SP. z o. o. ul. Piłsudskiego 32, 48-303 Nysa z wartością cenową brutto w kwocie 1.891.679,40 zł.

 

PDFZarządzenie.pdf
PDFZawiadomienie.pdf
 

Wersja XML