Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

4 stycznia ruszył w gminie system bezpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców!

Od 4  stycznia 2016 roku  w poniedziałki, wtorki i czwartki  otwarty  jest w Gminie Korfantów punkt nieodpłatnej  pomocy prawnej.

Z wiedzy specjalisty i  pomocy  prawnej skorzystać będą mogli:

Punkt bezpłatnej  pomocy prawnej mieści się w Korfantowie w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej przy ul. Kościuszki 2a (budynek zabytkowej remizy).

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

Organizacją, która podpisała  z Powiatem Nyskim umowę o  dotację na realizację zadania publicznego w roku 2016 w zakresie prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy   jest:

Stowarzyszenie Centrum Aktywizacji Zawodowej Bezrobotnych i Wolontariatu Ziemi Nyskiej,

którego pracownicy świadczą pomoc prawną.

Gmina Korfantów zapewnia lokal oraz warunki techniczne.

 

 

Harmonogram

działania lokalu w ramach Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej:

Poniedziałek     od godz. 1400 do 1800;

wtorek             od godz. 1200 do 1600;

Czwartek         od godz. 1000 do 1400.

W  dni ustawowo wolne od pracy Punkt  będzie nieczynny.

Wersja XML