Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej i oświatowych w Gminie Korfantów

Gmina Korfantów przystąpiła do realizacji zadań mających na celu termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w Gminie Korfantów.

Inwestycje związane z termomodernizacją budynków znacznie obniżą koszty eksploatacji obiektów oraz poprawią efektywność wykorzystania energii.

Projekt ten obejmuje wykonanie termomodernizacji w następujących obiektach:

1.Budynek Zespołu Szkolno – Przedszkolnego ul. 3 Maja 12 w Korfantowie;

2.Budynek Zespołu Szkolno – Przedszkolnego ul. Klasztorna 4 w Ścinawie Małej;

3.Budynek Przedszkola ul. Ścinawa Nyska 59, w Ścinawie Nyskiej;

4.Budynek administracyjny Urzędu Miejskiego ul. Reymonta 4 w Korfantowie;

5.Budynek administracyjny Urzędu Miejskiego Rynek 4 w Korfantowie.

 

Zakres realizacji z rozdziałem na poszczególne obiekty przedstawia się następująco:

1. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Korfantowie: 

Szacunkowe koszty 450.000,00 zł.

 

A.Stan aktualny na dzień 31.08.2015 rok.

 

 

2. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Ścinawie Małej:

Szacunkowe koszty 265.500,00 zł.

 

A.Stan aktualny na dzień 31.08.2015 rok.

 

 

3. Termomodernizacja budynku Przedszkola w Ścinawie Nyskiej:

Szacunkowe koszty 117.500,00  zł.

Planowany termin realizacji od 30.11.2015 r. do 30.09.2016 r.

 

A.Stan aktualny na dzień 31.08.2015 rok.

 

 

 

4. Termomodernizacja budynku Urzędu Miejski w  Korfantowie,  ul. W. Reymonta 4:

Szacunkowe koszty 172.000,00 zł.

 

A.Stan aktualny na dzień 31.08.2015 rok.

 

 

5. Termomodernizacja budynku Urzędu Miejski w  Korfantowie, Rynek 4:

Szacunkowe koszty 233.000,00 zł.

 

A.Stan aktualny na dzień 31.08.2015 rok.

 

 

Wersja XML