Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na zadanie pn. „ Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 106616 O ul. 3 Maja w Korfantowie”

Gmina Korfantów informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. "Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 106616 O ul. 3 Maja w Korfantowie" do realizacji wybrano ofertę firmy Zakład Budownictwa Ogólnego DROBUD Anna Stryczek-Janicka ul. Kępska 10, 45-129 Opole, z wartością cenową brutto w kwocie 1.069.804,98 zł.

 

PDFzawiadomienie.pdf
PDFzarzadzenie.pdf
 

Wersja XML