Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikat

Zawiadamiam, że losowanie składów osobowych 11 Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia w dniu 25 września br. wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej odbędzie się dnia 02 września 2005 roku o godz. 1000 w Świetlicy Zespołu Szkół w Korfantowie - ul. 3 Maja 12 (parter).

Burmistrz Korfantowa
/-/ Zdzisław Martyna

Wersja XML