Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Modernizacja Stacji Wodociągowej w Przydrożu Małym

Brak opisu obrazka

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 , Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa wodociągu grupowego "Korfantów" w Przydrożu Małym”.

Wykonawcą inwestycji był Zakład Budownictwa Ogólnego "DROBUD" Anna Stryczek-Janicka ul. Kępska 10 z Opola.

Zrealizowany zakres rzeczowy robót obejmował wykonanie:

- żelbetowego terenowego zbiornika wyrównawczego o poj. Vu = 2*100 m³ wraz z uzbrojeniem,

- podziemnej pompowni wody o wydajności Q = 16,7 l/s, H = 35,0 m sł.w. P=3*5,5 kW,

- kanalizacji grawitacyjnej odprowadzającej wody ze zbiornika i komorę pompowni f 110 PVC L = 5 m, f 200 PVC L = 40 m, studzienki Ø 1000 PE - 3 szt.,

- rurociągu wodociągowego międzyobiektowego Ø 160PE L = 52,0 mb z armaturą,

- przełożenia istniejącego wodociągu Ø 110 PE L = 30,0 mb,

- zasilenie energetyczne i sterowanie pompowni wody,

- rozbiórkę budynku gospodarczego wraz z boksami na opał,

- demontażu wyposażenia technologicznego z orurowaniem i armaturą w budynku,

- demontażu zestawów pompowych w studniach głębinowych - 2 szt.

Wartość inwestycji wyniosła brutto 410.017,43 zł.

 

 

Wersja XML