Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Indywidualne gospodarstwa rolne w Gminie Korfantów

Na terenie gminy Korfantów znajdują się 1064 gospodarstwa rolne, o łącznej powierzchni 8604 ha U.R. Gospodarstwa te ze względu na powierzchnie dzielone są na grupy:

W dyspozycji 247 gospodarstw o powierzchni powyżej 10 ha, które stanowią 14,6 % ogólnej liczby gospodarstw rolnych, znajduje się 5000 ha, tj. 55,7 % użytków rolnych.

Rolnicy mają w swoim posiadaniu 844 ciągniki i 130 kombajnów zbożowych.

Spośród wszystkich miejscowości w gminie najwyższe wskaźniki w wybranych kategoriach mają kolejno:

Ogółem w gminie produkuje się:

Najwięcej inwentarza w gminie posiadają rolnicy w miejscowościach:

  1. Rzymkowice – 255szt. bydła, 103 szt. krów, 1377 szt. trzody, 118 szt. loch;
  2. Gryżów – 202 szt. bydła, 82 szt. krów, 892 szt. trzody, 86 szt. loch;
  3. Ścinawa Mała – 186 szt. bydła, 70 szt. krów,
  4. Węża – 160 szt. bydła, 89 szt. krów, 757 szt. trzody, 74 szt. loch;
  5. Stara Jamka – 151 szt. bydła, 63 szt. krów, 734 szt. trzody, 73 szt. loch;
  6. Piechocice – 114 szt. bydła, 58 szt. krów, 1204 szt. trzody, 89 szt. loch.

Zbiory głównych ziemiopłodów w gminie kształtują się następująco:

  1. pszenica ozima – 11262 t (45q/ha)
  2. jęczmień ozimy – 2992 t (41q/ha)
  3. jęczmień jary – 3075 t (35q/ha)
  4. pszenżyto ozime – 2914 t (46q/ha)
   Ogółem zboża podstawowe
   – 23250 t (42,6q/ha)
  5. kukurydza na ziarno – 7700 t (70,0q/ha)
   Zboża ogółem z kukurydzą
   – 31095 t (44,6q/ha)
  6. ziemniaki – 5460 t (210q/ha)
  7. buraki cukrowe – 22080 t (460q/ha)
  8. rzepak – 1120 t (30q/ha)
Wersja XML