Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Umowa na realizację zadania publicznego w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania na 2015 rok PODPISANA!

Miło nam jest poinformować, że otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania na 2015 rok został rozstrzygnięty. W ramach otwartego konkursu została złożona jedna oferta, która spełniła wymogi formalno - prawne. W wyniku rozpatrzenia oferty na realizację w/w zadania została wybrana oferta Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Gimnazjum im. Czesława Niemena w Korfantowie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 1, 48 – 317 Korfantów. Kwota przyznanej dotacji wynosi 5 000,00 zł.

Poniżej kilka zdjęć.

WP_20150615_003.jpeg WP_20150615_004.jpeg WP_20150615_010.jpeg

JW/JG

Wersja XML