Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sukces Gminy Korfantów w programie unijnym Leader+

Gmina Korfantów otrzyma dofinansowanie w wysokości 62tys. na realizację (w ramach unijnego programu Leader+) projektu LOKALNE GRUPY DZIAŁANIA SZANSĄ NOWEJ JAKOŚCI ŻYCIA I ROZWOJU KORFANTOWSKIEJ WSI.
Zarys projektu powstał pod czas licznych rozmów z mieszkańcami wsi, z których wynikało, iż sołectwom brakuje elementarnej wiedzy, informacji na temat możliwości kreowania rozwoju obszarów wiejskich i poprawy jakości życia.
Nasz projekt spowoduje, iż ludność wiejska podejmie działania aktywizujące swoje środowisko.
Realizacji projektu służyć będą następujące działania:


A.Ch.

Wersja XML