Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

„Zielono mi !”

Grupa "Biedronki" z oddziału unijnego podczas wycieczki dydaktycznej na łąkę.  Cele naszej wycieczki to: obejrzenie kwitnących roślin i zwrócenie uwagi na zawarte w nich piękno oraz obserwacja przyrody ożywionej. Podsumowaniem miłej wyprawy była zbiorowa praca plastyczno-techniczna pt. "Wiosenna łąka".  „Biedronki” będą odnajdować  wiosnę także w ogrodzie, a już teraz utworzyły „zielony ogródek” w swojej sali.

 

Opr. Anna Tlałka

Akc. J.Grzegorzewicz

Wersja XML