Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXXIII Sesja Rady Miejskiej

25 maja 2005 roku o godz. 10.00 odbędą się obrady XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Korfantowie. Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Informacja Burmistrza o pracy międzysesyjnej.
 3. Ocena stanu bezpieczeństwa, porządku i ochrony przeciwpożarowej w Gminie Korfantów.
 4. Uchwalenie Programu Gospodarki Ściekami na terenie Gminy Korfantów.
 5. Podjęcie uchwał.
 6. Wolne wnioski, komunikaty i ogłoszenia.
Wersja XML