Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Partnerstwo Nyskie 2020 - zaproszenie na spotkanie

Brak opisu obrazka

STRATEGIA ROZWOJU TRANSPORTU OBSZARU FUNKCJONALNEGO PARTNERSTWO NYSKIE 2020

RAZEM STWORZYMY LEPSZY SYSTEM TRANSPORTOWY W KORFANTOWIE

Biorąc udział w konsultacjach społecznych dotyczących opracowania Strategii Rozwoju Transportu w swojej gminie masz realny wpływ na to, jaki będzie efekt końcowy tych prac.

Dzięki temu możesz wpłynąć na wygląd i funkcjonowanie systemu transportowego (stan i przejezdność dróg, funkcjonowanie komunikacji publicznej, udogodnienia dla pieszych i rowerzystów, itp.) w całej gminie, zgłosić swoje uwagi i przedyskutować tematy problemowe, które na co dzień zakłócają Twoje swobodne przemieszczanie się do pracy, szkoły, na zakupy, itp.

Przyjdź i podziel się swoimi przemyśleniami, opisz nam problem,

a będziemy mogli wspólnie go rozwiązać!

Gmina Korfantów

W związku z rozpoczęciem przez firmę Collect Consulting S.A. II etapu konsultacji społecznych, dotyczących funkcjonowania transportu publicznego i indywidualnego na terenie gminy Korfantów, w ramach projektu Partnerstwo Nyskie 2020, zapraszamy do udziału w spotkaniu mającym na celu współudział  w opracowaniu Strategii Rozwoju Transportu.

Celem spotkania jest wypracowanie wizji, misji, celów i działań zmierzających do poprawy transportu oraz dostosowanie Strategii do Państwa oczekiwań. Cele te zostaną osiągnięte poprzez włączenie do aktywnej współpracy mieszkańców, przedsiębiorców oraz przedstawicieli instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i liderów opinii publicznej.

Podczas spotkania zaprezentowane zostaną wyniki badań w obszarze transportu zbiorowego oraz indywidualnego, systemu komunikacji, ruchu towarowego oraz wykorzystania powierzchni parkingowych. Dodatkowo na spotkaniu przedstawione zostaną zamierzenia inwestycyjne gminy Korfantów.                Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa i dyskusji.

Spotkanie odbędzie się 20 maja 2015 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie przy ul. Rynek 10

Godzina 16:00-17:30  – spotkanie z przedsiębiorcami

Godzina 18:00- 19:30 – spotkanie z mieszkańcami

Dla wszystkich uczestników przewidziane są materiały informacyjne i biurowe oraz catering.

Rejestracji można dokonać poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem: https://wypelnij.pl/konsultacje-pn2020

 

Serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału!

Wersja XML