Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZESPÓŁ ZADANIOWY

O PROGRAMIE      AKTUALNOŚCI - Przejrzysta Polska      WDROŻONE ZADANIA      ZESPÓŁ ZADANIOWY


Osoby odpowiedzialne za realizację zadań

1. Renata Hołyńska - Zasada Przejrzystości
2. Elżbieta Nowak - Zasada Braku tolerancji dla korupcji
3. Stanisław Szkolny - Zasada Partycypacji społecznej
4. Adam Zioło - Zasada Przewidywalności
5. Jarosław Szewczyk - Zasada Fachowości
6. Maria Zawadzka - Zasada Rozliczalności

kontaktu z mediami:
Jarosław Szewczyk – Sekretarz Gminy

 Zadania do realizacji:

1. Zasada przejrzystości
 1.1 Opracowanie opisu usług   świadczonych samorządzie*
 1.2 Uruchomienie samorządowego serwisu informacyjnego
 1.3 Opracowanie systemu oznakowania wewnętrznego w urzędzie
 1.4 Utworzenie punktu informacyjnego
 1.8 Opracowanie gminnego/powiatowego katalogu firm


2. Zasada braku tolerancji dla korupcji
 2.1 Wypracowanie i wdrożenie kodeksu etycznego pracowników urzędu gminnego*


3. Zasada partycypacji społecznej
 3.1 Opracowanie i wdrożenie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi*
 3.2 Stworzenie „mapy aktywności” organizacji pozarządowych i inicjatyw na terenie gminy – wykaz organizacji  wraz ze wskazaniem rodzaju działalności


4. Zasada przewidywalności
 4.1 Opracowanie krótkiego materiału przybliżającego mieszkańcom istniejący w gminie aktualny strategiczny dokument rozwojowy*
 4.2 Opracowanie wieloletniego planu finansowego (WPF) i wieloletniego planu inwestycyjnego (WPI) oraz krótkiego materiału przybliżającego plany mieszkańcom
 4.3 Wprowadzenie stałych terminów obrad rady gminy/powiatu (harmonogram) oraz
umieszczenie tam kluczowych dla społeczności decyzji (budżet, dotacje dl organizacji pozarządowych), rocznych raportów jednostek organizacyjnych, w tym przynajmniej jedno posiedzenie poświęcone monitorowaniu strategii rozwoju


5. Zasada fachowości
 5.1 Wprowadzenie procedury naboru na każdy wakat w urzędzie gminy. Procedura musi zawierać wymóg konkursów na stanowiska kierownicze*
 5.3 Wprowadzenie systemu oceny pracy urzędników
 5.4 Wprowadzenie systemu podnoszenia kwalifikacji  pracowników obejmującego szkolenie i samokształcenie


6. Zasada rozliczalności
 6.1 Urząd przygotuje i rozpropaguje książeczkę (coroczny informator budżetowy) pt. „Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy?” *

*zadania oznaczone gwiazdką to zadania obowiązkowe, pozostałe to fakultatywne

Wersja XML