Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Spotkanie wigilijne dla dzieci

W poniedziałek 19 grudnia 2014 r. w Świetlicy Wiejskiej w Przechodzie odbyło się spotkanie wigilijne dla wszystkich dzieci uczęszczających na zajęcia prowadzone w świetlicy. Podczas spotkania dzieci odwiedził m.in. Św. Mikołaj, ponadto organizatorzy zapewnili im słodki poczęstunek oraz wiele atrakcji, takich jak gry i zabawy zespołowe.

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Wersja XML