Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

3.1 OPRACOWANIE I WDROŻENIE PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

        W dniach 25 - 26 stycznia 2005 roku w Domu Kultury w Korfantowie odbyły się dwudniowe warsztaty, organizowane przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej, której przedstawicielem był Pan Ryszard Borys z Katowic. Celem warsztatów było przygotowanie wieloletniego programu współpracy (Karty Współpracy) oraz rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, zgodnie z ustawą z dn. 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873). W spotkaniu udział wzięły osoby reprezentujące samorząd oraz organizacje działające na terenie Gminy Korfantów, tj.:

02.jpeg03.jpeg

W dniu 28 listopada br. w Domu Kultury w Korfantowie odbyło się spotkanie przedstawicieli Urzędu Miejskiego z organizacjami pozarządowymi w celu skonsultowania projektu Programu Współpracy z organizacjami na 2006 rok.

001.jpeg

Wersja XML