Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WDROŻONE ZADANIA

O PROGRAMIE      AKTUALNOŚCI - Przejrzysta Polska      WDROŻONE ZADANIA      ZESPÓŁ ZADANIOWY

 


 

Kontynuacja programu Przejrzysta Polska 2006 - zrealizowane zadania: 

1.1 OPRACOWANIE SYSTEMU I PRZEPROWADZENIE BADANIA FUNKCJONOWANIA KATALOGU USŁUG

2.1 OPRACOWANIE PROCEDURY COROCZNEGO PRZEGLĄDU I MONITORINGU KODEKSU ETYCZNEGO URZĘDNIKA PROWADZONEGO PRZEZ PRACOWNIKÓW URZĘDU ORAZ SPOŁECZNOŚĆ LOKALNĄ

3.1 OPRACOWANIE Z UDZIALEM SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ PROCEDURY KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

 


 

   W programie Przejrzysta Polska 2005 zrealizowaliśmy następujące zadania: 


1.1 OPRACOWANIE OPISU USŁUG ŚWIADCZONYCH W SAMORZĄDZIE

1.3 OPRACOWANIE SYSTEMU OZNAKOWANIA WEWNĘTRZNEGO W URZĘDZIE

1.4 UTWORZENIE PUNKTU INFORMACYJNEGO

1.8 OPRACOWANIE GMINNEGO KATALOGU FIRM

2.1. KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW URZĘDU

3.1 OPRACOWANIE I WDROŻENIE PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

3.2 STWORZENIE ``MAPY AKTYWNOŚCI`` ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I INICJATYW NA TERENIE GMINY

4.1 OPRACOWANIE KRÓTKIEGO MATERIAŁU PRZYBLIŻAJĄCEGO MIESZKAŃCOM ISTNIEJĄCY W GMINIE AKTUALNY STRATEGICZNY DOKUMENT ROZWOJOWY

4.3 WPROWADZENIE STAŁYCH TERMINÓW OBRAD RADY MIEJSKIEJ ORAZ RAPORTY I PLANY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

5.1 WPROWADZENIE PROCEDURY NABORU NA KAŻDY WAKAT W URZĘDZIE

6.1 URZĄD PRZYGOTUJE I ROZPROPAGUJE KSIĄŻECZKĘ (COROCZNY INFORMATOR BUDŻETOWY DLA MIESZKAŃCÓW) 

DOCANKIETA (36,00KB)

DOCWYNIKI ANKIET (52,00KB)

Wersja XML