Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH

Wydział mieści się w budynku głównym urzędu przy ul. Rynek 4.

Ewelina Siwek - Naczelnik Wydziału
tel. 77 4343820 w. 33

Bożena Wolak - Stanowisko ds. kadr, szkolenia i BHP
tel. 77 4343820 w. 45

Patrycja Pejas - Stanowisko ds. obywatelskich
tel. 77 4343820 w. 51

Renata Radom - Stanowisko ds. kancelaryjnych
tel. 77 4343820 w. 31

Dominika Furmankiewicz - Stanowisko ds. integracji europejskiej i promocji
tel. 77 4343820 w. 52

Piotr Kalicun - Informatyk, zastępca naczelnika wydziału
tel. 77 4343820 w. 52

Dorota Sosulska - Stanowisko ds. obronnych i zarządzania kryzysowego
tel. 77 4343820 w. 52

Piotr Bugaj - Komendant Gminny OSP tel. 77 4343820 w. 52

Zakres zadań i kompetencji  określa Regulamin Organizacyjny.

 

Wersja XML