Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XV Korfantowski Tydzień Artystyczny

W październiku 2014 r. po raz piętnasty, po hasłem "Korfantowski Tydzień Artystyczny" odbyła się wystawa prac Gminnej Grupy Twórczości Artystycznej działającej przy Miejskim Domu Kultury w Korfantowie. Organizatorem wystawy był Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie. Współorganizatorem tegorocznej imprezy natomiast był Powiat Nyski, z budżetu którego ufundowane zostały upominki rzeczowe dla uczestników wydarzenia: rękodzielników i wystawców. Podobnie, jak w latach ubiegłych w trakcie wystawy odbywały się spotkania z dziećmi i młodzieżą szkolną. Podczas tegorocznej ekspozycji zaprezentowane zostały najnowsze prace wykonane przez naszych lokalnych samorodnych artystów. Były to m.in.: koronki szydełkowe, hafty krzyżykowe oraz richelieu, malarstwo olejne, akwarelowe i na szkle, ikony, rzeźby, biżuteria artystyczna, a także pomysłowe kompozycje z kwiatów i siana. Ponadto w tym roku gościnnie swoje dzieło zaprezentowały Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Puszynie. Ich korona dożynkowa, zyskała wiele pochlebnych opinii, a żmudna praca, jaka została włożona w jej przygotowanie została doceniona słowami pochwały. Wspomnieć należy, że tegoroczna korona "puszynianek" zdobyła I miejsce w powiatowym konkursie koron żniwnych oraz III miejsce na szczeblu wojewódzkim. Wystawę, która była czynna od 13 do 17 października br. licznie odwiedziła młodzież szkolna i przedszkolna z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ścinawie Małej oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Korfantowie, a także dorośli mieszkańcy gminy Korfantów oraz kuracjusze Opolskiego Centrum Rehabilitacji. Na zakończenie wystawy, w poniedziałek 20 października br. odbyło się także spotkanie wszystkich członków twórczej grupy. Spotkanie, które przebiegło w miłej atmosferze miało na celu podsumowanie mijającego, kolejnego, wspólnego twórczego roku. Wówczas twórcom wręczone zostały także upominki zakupione ze środków budżetu Powiatu Nyskiego.

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka ] Brak opisu obrazka

Wersja XML