Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacje dla mieszkańców

Burmistrz Korfantowa przyjmuje interesantów w poniedziałki od 13.00 do 16.00.

Sekretarz urzędu i pracownicy urzędu przyjmują codziennie w godzinach pracy.

Kursy autobusów na terenie Gminy Korfantów

Godziny otwarcia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Korfantowie

Woda, ścieki, odpady

PDFTaryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków.pdf (2,96MB)

Harmonogram wywozu odpadów

Plan pracy Rady Miejskiej:

Uchwała Nr XXXVI/355/2021 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 15-12-2021 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Korfantowie na 2022  rok

Uchwała Nr XXXVI/356/2021 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 15-12-2021 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Korfantowie na 2022 rok

Formularze:

DOCWniosek z prośbą o współorganizację przedsięwzięcia z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.doc (52,00KB)

Podatek od nieruchomości

Uchwała Nr XXXIV/333/2021 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 27-10-2021 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

Podatek od środków transportowych

Uchwała Nr XII/105/2019 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 30-10-2019 w sprawie podatku od środków transportowych

Podatek rolny

Uchwała Nr XXXIV/282/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-10-2017 w sprawie określenia wzorów formularzy: informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny

Podatek leśny

Uchwała Nr XXXIV/283/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25-10-2017 w sprawie określenia wzorów formularzy: informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny


 

Wszystkie uchwały  ...

 

Załatwianie spraw >>>

 

 

Wersja XML