Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Renowacja korfantowskiej mogiły

W dniu 31 lipca 2014 roku została podpisana umowa pomiędzy Gminą Korfantów a  Zakładem Usługowo-Handlowym  Jan Tobiasz Korfantów ul. Rzemieślnicza 3 na wykonanie zadania pn.”Renowacja korfantowskiej mogiły zbiorowej Polaków zamordowanych przez hitlerowców w obozie „POLENLAGER” w czasie II wojny Światowej wraz z zagospodarowaniem terenu” na cmentarzu parafialnym w Korfantowie. Zadanie to dofinansowane jest z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Całkowity koszt wynosi 37.991,00zł dofinansowanie z PROW 17880,00zł. Pozostała kwota pochodzi z budżetu Gminy. Prace realizowane są pod nadzorem osoby posiadającej kwalifikacje Konserwacji Zabytków Panią Dorotę Gryczewską. Planowane zakończenie prac to 15.11.2014 roku.

O postępach prac będziemy Państwa  informować.

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Stan mogiły przed renowacją

Wersja XML